Spatiotemporal variability and sources of aerosol water-soluble organic nitrogen (WSON), in the Eastern Mediterranean

Authors: Maria Tsagkaraki, Christina Theodosi, Georgios Grivas, Evanthia Vargiakaki, Jean Sciare, Chrysanthos Savvides, Nikolaos Mihalopoulos
Published: Atmospheric Environment
Link: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2020.118144

2021