Multi-sectoral impact assessment of an extreme African dust episode in the Eastern Mediterranean in March 2018

Authors: Monteiro, Alexandra & Basart, Sara & Kazadzis, Stelios & Gkikas, Antonis & Vandenbussche, Sophie & Tobias, Aurelio & Gama, Carla & Pérez García-Pando, Carlos & Tarradellas, Enric & Notas, George & Middleton, Nick & Kushta, Jonilda & Amiridis, Vassilis & Lagouvardos, Kostas & Kosmopoulos, Panagiotis & Kotroni, Vassiliki & Kanakidou, Maria & Mihalopoulos, Nikos & Kalivitis, Nikos & Meinander, Outi
Published:Science of The Total Environment
Link: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.156861

2022