A 3D study on the amplification of regional haze and particle growth by local emissions

Authors: Wei Du, Lubna Dada, Jian Zhao, Xueshun Chen, Kaspar R. Daellenbach, Conghui Xie, Weigang Wang, Yao He, Jing Cai, Lei Yao, Yingjie Zhang, Qingqing Wang, Weiqi Xu, Yuying Wang, Guiqian Tang, Xueling Cheng, Tom V. Kokkonen, Wei Zhou, Chao Yan, Biwu Chu, Qiaozhi Zha, Simo Hakala, Mona Kurppa, Leena Järvi, Yongchun Liu, Zhanqing Li, Maofa Ge, Pingqing Fu, Wei Nie, Federico Bianchi, Tuukka Petäjä, Pauli Paasonen, Zifa Wang, Douglas R. Worsnop, Veli-Matti Kerminen, Markku Kulmala & Yele Sun
Published: npj Climate and Atmospheric Science
Link: https://doi.org/10.1038/s41612-020-00156-5

2021